Konkurentsiameti 22.08.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-018 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit valitseva mõju OÜ Selja üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi