Konkurentsiameti 11.08.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-016 lpetati East Capital Real Estate AS ja Sermo Kaubandus O, Lootsi Arenduse O, Linnasaare Kinnisvara O, Premium Trade O, O Topone ning Norman Group O koondumise menetlus, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest.

Tagasi