Konkurentsiameti 16.08.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-017 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad East Capital Explorer Investments AB ja BaltCap Private Equity Fund L.P. ühise valitseva mõju AS TREV-2 Grupp üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi