Konkurentsiamet on 08.08.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt East Capital Explorer Investments AB ja BaltCap Private Equity Fund L.P. omandavad ühise valitseva mõju AS TREV-2 Grupp üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi