Konkurentsiamet on 04.08.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit omandab valitseva mõju OÜ Selja üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi