Konkurentsiamet on 01.07.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt füüsiline isik Urmas Sõõrumaa omandab K Grupp Ida Turvateenused OÜ kaudu konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 4 tähenduses valitseva mõju VSS Viru Julgestusteenistuse AS ettevõtja osa üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi