Konkurentsiameti 18.05.2011 otsusega nr 5.1-5/11-011 alustati Aktsiaselts Eesti Post ja AS Express Post koondumise täiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi