Konkurentsiameti 05.05.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-009 anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ United Partners Investments ja AS Skinest Grupp omandavad ühise valitseva mõju OÜ Balti Realiseerimiskeskus üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi