Konkurentsiameti 21.04.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-007 anti luba koondumisele, mille tulemusel TREF Nord OÜ omandab valitseva mõju AS-i Baltifalt üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi