Konkurentsiameti 21.04.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-008 anti luba koondumisele, mille tulemusel M¸ller Auto Baltic AS omandab valitseva mõju AS-i Saksa Auto üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi