Konkurentsiamet on 18.04.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Eesti Post soovib omandada konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS-i Express Post üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi