Konkurentsiameti 29.03.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-004 anti luba koondumisele, mille tulemusel FR&R Nemo B.V. ja AS Nordic Contractors omandavad ühiselt valitseva mõju AS-i Arealis üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi