Konkurentsiamet on 24.03.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt M¸ller Auto Baltic AS (Norras registreeritud M¸llerGruppen AS kontserni kuuluv ettevõtja) omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS Saksa Auto üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi