Konkurentsiamet on 10.03.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt FR&R Nemo B.V. (AB Swedbank) ja AS Nordic Contractors omandavad konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühiselt valitseva mõju AS-i Arealis üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi