Konkurentsiameti 22.02.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-002 anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ VKG Energia omandab valitseva mõju Aktsiaseltsi Kohtla-Järve Soojus üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi