Konkurentsiamet on 28.01.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Aktsiaselts East Capital Real Estate omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Sermo Kaubandus OÜ, Lootsi Arenduse OÜ, Linnasaare Kinnisvara OÜ, Premium Trade OÜ, Topone OÜ ja Norman Group OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi