Konkurentsiamet on 07.01.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt OÜ VKG Energia omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Aktsiaseltsi Kohtla-Järve Soojus üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi