Konkurentsiameti 11.01.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-001 anti luba koondumisele, mille tulemusel BT Signaling B.V ja OAO Rossiskije Þeleznõje Dorogi omandavad ühise valitseva mõju OAO Elteza üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi