Konkurentsiamet on 14.12.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandis registreeritud BT Signaling B.V. ja Venemaal registreeritud Russian Railways Open Joint Stock Company ühiselt omandavad konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses valitseva mõju Venemaal registreeritud OAO Elteza üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2482 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi