Konkurentsiameti 30.11.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-030 anti luba koondumisele, mille tulemusel BaltCap Private Equity Fund L.P. ja AS TREV Capital omandavad ühiselt valitseva mõju AS-i TREV-2 Grupp üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi