Konkurentsiamet on 19.11.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ühendkuningriigi äriregistris registreeritud BaltCap Private Equity Fund L.P. ja Eestis registreeritud äriühing AS TREV Capital omandavad konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühiselt valitseva mõju AS-i TREV-2 Grupp üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi