Konkurentsiameti 26.08.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-026 anti luba koondumisele, mille tulemusel EVF I Investments S.a.r.l. ja Webmedia S.A omandavad ühise valitseva mõju AS WMG HC üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi