Konkurentsiamet on 28.07.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Luksemburgis registreeritud äriühing EVF I Investments S.?.r.l. omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS-i WMG HC (AS Webmedia) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi