Konkurentsiamet on 16.06.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome äriregistris registreeritud Consolis Oy Ab omandab konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses valitseva mõju Aktsiaseltsi SWETRAK üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi