Konkurentsiamet on 05.05.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome äriregistris registreeritud Felix Abba Oy Ab omandab konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses valitseva mõju Aktsiaseltsi Kalev Chocolate Factory üle konkurentsiseaduse §19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi