Konkurentsiamet on 08.04.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Eugesta Eesti AS omandab konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses valitseva mõju Kriss Trading AS osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi