Konkurentsiameti 05.02.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-008 anti luba koondumisele, mille tulemusel BaltCap Private Equity Fund L.P. omandab valitseva mõju Air Maintenance Estonia AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi