Konkurentsiameti 29.01.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-005 anti luba koondumisele, mille tulemusel Consortio Invest AB omandab valitseva mõju Quelle OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi