Konkurentsiameti 29.01.2010 otsusega nr 5.1-5/10-007 anti luba koondumisele, mille tulemusel Farm Plant Eesti AS omandab valitseva mõju Konekesko Eesti AS osa üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi