Konkurentsiamet on 26.01.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Inglismaal registreeritud BaltCap Private Equity Fund L.P. omandab läbi oma tütarettevõtja OÜ MRO konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Air Maintenance Estonia AS-i üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi