Konkurentsiamet on 06.01.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Farm Plant Eesti AS omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Konekesko Eesti AS osa üle (6 väetiste, seemnete, taimekaitsevahendite ja loomatarvikute kauplust). Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2482 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi