Konkurentsiameti 04.01.2010 otsusega nr 5.1-5/10-003 anti luba koondumisele, mille tulemusel Triton Managers II Limited omandab valitseva mõju Inflight Service Interessenter AB üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi