Konkurentsiamet on 10.12.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt investeerimisfondide haldamisega tegeleva ettevõtja Triton Managers II Limited'ile kuuluv Rootsis registreeritud Goldcup 5175 AB (ärinimi muutmisel, uus ärinimi: Inflight Service Acquisition AB) omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Rootsis registreeritud ettevõtja Inflight Service Interessenter AB üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi