Konkurentsiameti 08.12.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0047 anti luba koondumisele, mille tulemusel Tallinna Teede Aktsiaselts omandab valitseva mõju AS Vooremaa Teed üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi