Konkurentsiameti 01.12.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0045 anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Talter omandab valitseva mõju OÜ Magistraal üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi