Konkurentsiamet on 19.11.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt füüsiline isik Urmas Sõõrumaa omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 4 tähenduses valitseva mõju Silverline Invest OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi