Konkurentsiameti 28.09.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0040 anti luba koondumisele, mille tulemusel SIA Contact Holding omandab valitseva mõju Ekspress Hotline AS-i üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. SIA Contact Holding'ga samasse kontserni kuuluvateks ning Eestis äritegevust omavateks ettevõtjateks on muuhulgas Infopluss Eesti AS, Telemedia Eesti AS, Teabeliin AS, Ärikataloog OÜ ja Delovoi Holding OÜ.

Tagasi