Konkurentsiamet on 23.09.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Frelok, OÜ Stako Diler ja Crown Solution OÜ omandavad konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühiselt valitseva mõju Loksa Laevatehase AS üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2482 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi