Konkurentsiamet on 27.07.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing VR-Yhtymä Oy ja Venemaal registreeritud äriühing OAO "Pervaja Gruzovaja Kompanija" moodustavad ühise ettevõtja konkurentsiseaduse § 19 lg 2 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi