Konkurentsiameti 16.07.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0031 anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ Koduapteek omandab valitseva mõju OÜ Kaare Apteek AMK üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi