Konkurentsiameti 12.06.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0027 anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ Küttemaailm omandab valitseva mõju AS Küte ja Ehitus üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi