Konkurentsiamet on 10.06.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt Aktsiaselts Helmes omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS MicroLink Eesti osa (tarkvaraarenduse ja finantstarkvaraga tegelevate üksuste) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi