Konkurentsiameti 25.05.2009.a otsusega nr 5.1-5/09-0024 anti luba koondumisele, mille tulemusel Osaühing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA osade ühendamise kaudu Rigual OÜ-ga konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 1 tähenduses omandavad Global Capital Management OÜ, Osaühing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA ühiselt valitseva mõju Rigual OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi