Konkurentsiamet on 08.05.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt osaühing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA osade ühendamise kaudu Rigual OÜ-ga konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 1 tähenduses omandavad Global Capital Management OÜ, osaühing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühiselt valitseva mõju Rigual OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi