Konkurentsiamet on 07.05.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt Cheh OÜ omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Ekspress Hotline AS-i ja tema tütarettevõtjate Kõnekeskus AS, Ekspresskataloogide AS ja Infoatlas AS üle. Cheh OÜ-ga samasse kontserni kuuluvad muuhulgas Infopluss Eesti AS, Telemedia Eesti AS, Teabeliin AS, Ärikataloog OÜ ja Delovoi Holding OÜ. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2482 või e-posti aadressil: [email protected]

Tagasi