Konkurentsiameti 13.02.2009 otsusega nr 5.1-5/09-007 anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Cleanaway omandab valitseva mõju OÜ Resk üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi