Konkurentsiameti 08.01.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0001 anti luba koondumisele, mille tulemusel Ascar Tallinn AS omandab valitseva mõju AS Korea Auto üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi