Konkurentsiameti 17.12.2008 otsusega nr 5.1-5/08-049KO anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ Wallenium Grupp omandab valitseva mõju AS Thulema üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi