Konkurentsiameti 21.11.2008 otsusega nr 5.1-5/08-045KO anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ TLG Hotell omandab valitseva mõju OÜ Hansa Hotell osa üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi