Konkurentsiameti 10.11.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-043KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Svensky Kaubanduse AS omandab valitseva mõju AS-i Grape üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi